Thursday, February 26, 2009

al-Insan (76)

al-Insan (76)

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan yang dapat disebut?
QS. al-Insan (76) : 1

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
QS. al-Insan (76) : 2

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
QS. al-Insan (76) : 3

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
QS. al-Insan (76) : 4

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,
QS. al-Insan (76) : 5

(yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
QS. al-Insan (76) : 6

Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
QS. al-Insan (76) : 7

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
QS. al-Insan (76) : 8

Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
QS. al-Insan (76) : 9

Sesungguhnya kami takut akan azab suatu hari yang (di hari itu orang-orang bermuka) masam, penuh kesulitan (yang datang) dari Tuhan kami.
QS. al-Insan (76) : 10

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
QS. al-Insan (76) : 11

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
QS. al-Insan (76) : 12

di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
QS. al-Insan (76) : 13

Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
QS. al-Insan (76) : 14

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
QS. al-Insan (76) : 15

(yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
QS. al-Insan (76) : 16

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
QS. al-Insan (76) : 17

(Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
QS. al-Insan (76) : 18

Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
QS. al-Insan (76) : 19

Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
QS. al-Insan (76) : 20

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal yang dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
QS. al-Insan (76) : 21

Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
QS. al-Insan (76) : 22

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
QS. al-Insan (76) : 23

Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
QS. al-Insan (76) : 24

Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
QS. al-Insan (76) : 25

Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari.
QS. al-Insan (76) : 26

Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan hari yang berat (hari akhirat).
QS. al-Insan (76) : 27

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
QS. al-Insan (76) : 28

Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barangsiapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
QS. al-Insan (76) : 29

Dan kamu tidak menghendaki (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
QS. al-Insan (76) : 30

Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang zalim disediakan-Nya azab yang pedih.
QS. al-Insan (76) : 31

No comments:

Post a Comment